Privacy Policy

RoboPlanet to wspólna marka handlowa firm: "Robotyka - Wiktor Piotrowski", "RoboPlanet Estera Piotrowska" i "RoboPlanet s.c."
Kliknij w wybraną Politykę Prywatności aby rozwinąć jej treść.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Robotyka - Wiktor Piotrowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sterniczej 13, działająca pod marką handlową „RoboPlanet” (dalej RoboPlanet).

2. Z kim się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez RoboPlanet?
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Wiktor Piotrowski:

adres e-mail:
adres pocztowy: RoboPlanet, ul. Sternicza 13, 80-523 Gdańsk

3. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je:

Na podstawie zgłoszenia na stronie roboplanet.pl

Na podstawie zawarcia umowy o świadczenie usług.

4. Rodzaj danych, które gromadzimy:
Dane kontaktowe niezbędne do przyjęcie zgłoszenia.

Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej.

5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez RoboPlanet?
Przetwarzamy dane kontaktowe na podstawie zgody wyrażonej w zgłoszeniu w celu kontaktowaniu się z Tobą w celach związanych z obsługą zgłoszenia i świadczeniem usług.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym:

- Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

- Do celów wynikających z uzasadnionych interesów.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

6. Czy podanie danych jest konieczne do korzystania z usług RoboPlanet?
Podanie danych kontaktowych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu przez RoboPlanet i podania informacji o terminach i miejscu świadczenia usług. Brak danych kontaktowych uniemożliwi nam podanie tych informacji.

Podstawą świadczenia usług przez RoboPlanet jest umowa cywilno-prawna. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez podania danych osobowych.

7. W jaki sposób RoboPlanet przechowuje dane?
Dane kontaktowe, podane podczas zgłoszenia są przechowywane przez system informatyczny administrowany przez firmę 2N IT.

Dane osobowe, podane podczas zawarcia umowy są przechowywane w formie papierowej przez RoboPlanet.

8. Kto ma dostęp do Twoich danych:
Do danych kontaktowych dostęp mają pracownicy firmy RoboPlanet prowadzący zajęcia, w których uczestniczy Twoje dziecko oraz administrator danych osobowych.

Do danych osobowych dostęp ma administrator danych osobowych.

9. Jakie masz uprawnienia wobec RoboPlanet w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

- prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

- prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;

- prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

- prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;

- prawo do sprzeciwu w tym:

- prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;

- prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; oraz

- prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Komu udostępniane są Twoje dane?
Twoje dane kontaktowe są udostępniane firmie 2N IT w celach obsługi systemu informatycznego.

Twoje dane osobowe nie są udostępniane firmom zewnętrznym.

11. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

12. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie

13. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie

14. Zmiany w Polityce Prywatności
Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy naszych klientów wysyłając wiadomość e-mail.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma RoboPlanet Estera Piotrowska z siedzibą w Białymstoku przy ul. Szmaragdowej 4, działająca pod marką handlową „RoboPlanet” (dalej RoboPlanet).

2. Z kim się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez RoboPlanet?
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Wiktor Piotrowski:

adres e-mail:
adres pocztowy: RoboPlanet, ul. Sternicza 13, 80-523 Gdańsk

3. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je:

Na podstawie zgłoszenia na stronie roboplanet.pl

Na podstawie zawarcia umowy o świadczenie usług.

4. Rodzaj danych, które gromadzimy:
Dane kontaktowe niezbędne do przyjęcie zgłoszenia.

Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej.

5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez RoboPlanet?
Przetwarzamy dane kontaktowe na podstawie zgody wyrażonej w zgłoszeniu w celu kontaktowaniu się z Tobą w celach związanych z obsługą zgłoszenia i świadczeniem usług.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym:

- Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

- Do celów wynikających z uzasadnionych interesów.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

6. Czy podanie danych jest konieczne do korzystania z usług RoboPlanet?
Podanie danych kontaktowych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu przez RoboPlanet i podania informacji o terminach i miejscu świadczenia usług. Brak danych kontaktowych uniemożliwi nam podanie tych informacji.

Podstawą świadczenia usług przez RoboPlanet jest umowa cywilno-prawna. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez podania danych osobowych.

7. W jaki sposób RoboPlanet przechowuje dane?
Dane kontaktowe, podane podczas zgłoszenia są przechowywane przez system informatyczny administrowany przez firmę 2N IT.

Dane osobowe, podane podczas zawarcia umowy są przechowywane w formie papierowej przez RoboPlanet.

8. Kto ma dostęp do Twoich danych:
Do danych kontaktowych dostęp mają pracownicy firmy RoboPlanet prowadzący zajęcia, w których uczestniczy Twoje dziecko oraz administrator danych osobowych.

Do danych osobowych dostęp ma administrator danych osobowych.

9. Jakie masz uprawnienia wobec RoboPlanet w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

- prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

- prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;

- prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

- prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;

- prawo do sprzeciwu, w tym:

- prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;

- prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; oraz

- prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Komu udostępniane są Twoje dane?
Twoje dane kontaktowe są udostępniane firmie 2N IT w celach obsługi systemu informatycznego.

Twoje dane osobowe nie są udostępniane firmom zewnętrznym.

11. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

12. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie

13. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie

14. Zmiany w Polityce Prywatności
Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy naszych klientów wysyłając wiadomość e-mail.

dad and daughter xxx brother and sister pornstars bigtitswife.vip videos pornos con famosos black step mom porn, m y g a y s i t e s real sister blow job rexporn.vip mommy long legs porn pictures of j-lo naked, save a horse ride a cowboy megan thee stallion porn pornoblacked.com nude sexy old women butts bared for spanking
rule 34 one piece pics of big boobies amerturporn.com rule 34 turning red big booty blonde porn, chiisana tsubomi no sono oku ni فيلم سكسي زهرا امير ابراهيمي milfamatuerporn.com tallest woman in porn free movie porn site, yarichin kateikyoushi netori houkoku older women fun com realcuckoldporn.com addison rae leaked nudes black wido rule 34
the best of anal porn infian adult web series xnxxteenvideos.com nude videos of beautiful women porn free movie xxx, sun and mother porn back room casting couch free milfrabbit.net my petite girlfriend is my dads sex slave teen titans porn games, young brooke sheilds nude skip the games jax pornhiho.net you belong with your stepmother cory chase moria mills only fans
ivy wolfe kira noir cojiendo con mi prima pornoespresso.net step sister and stepbrother xxx for first time, free full length porn videos over the knee spankings pornsexnxx.net milf sister in law n u r u
pictures of moms naked türkçe alt yazılı porrno xbideo.win kim kardashian nude phots behind the secens porn, big booty asain xxx best porn stars 2022 xxnxporn.vip mia kolifa porn vedio how to download from pornhub, free gay porn latin xxx the body porn pornovideos.win is charlie pooth gay fart in face porn
cojiendo con mi novio how to give a good handjob teenporn.work getsuyoubi no tawawa nhentai nude scenes from sparticus, sara jay new videos gloryhole swallow sep 9 2022 xnxxteen.work only fans leaks reddit see through shirt nipples, older sexy women porn cartoons with big boobs xnnx.work free full porn movies brie larson sex tape
porn movies free download dr wolf gay porn freepornamatuer.com harley quinn animated porn sexy masage near me, grandy glaze gay porn nude women over 50 sexcollegeamateur.com mom abd son porn miss heed rule 34, woah vicky onlyfans leaked desi hot tv series blackpornamateurs.com scooby doo porn parody porn stars with twitter
r e c u r b a t e video porn xxx hd porn-foot.com asian sexual massage videos women flashes in public, dua lipa nip slip bonnie lou coffey nude analnyfisting.com is jaden smith gay uchi no otouto mani de dekain dakedo mi ni konai, valeria garza rule 34 nude taylor swift photos povcreampie.com adventure time gay porn big natural perfect tits
rachel leigh cook nude biggest titties in porn analporono.com mia malkova porn videos monger in asia full, tabtric massage near me inspired deepthroating for travis pornooanal.com the hottest pornstar in the world black porn at home, girls with big nipples sister and brothet porn xxxnude.pro ja v h d 50 shades of grey porn
happy end massage porn lesbian suck big clit tubxporn.vip ariana grande is naked blow job in the office, in heat: lustful nights nicole marie jean nude hotwifeporn.vip porn star veronica rodriguez black with big tits, ana de armas deep water nude taboo the porn movie xnxxforced.com scobby doo rule 34 free porn with lesbians
chloe grace moretz naked mature men gay porn bbwxnnx.com wifes best friend porn my frends mom porn
ashley judd in the nude streamer fucked on twitch amateurtrheesome.com mia khalifa porn full video boobs in see thru, taraji p henson nude website for rule 34 xxxamat.com belle delphine only fans leaked korina kopf leaked onlyfans, my sister is naked sister love me com forcedpornanal.com pictures of nude wemon close up of anus