Instrukcja - Przysiad

Instrukcja - Przysiad

$19.99

Instrukcja do budowy robota robiącego przysiady.  Main Specifications


  Product reviews (0)

  Dokonując zakupu, Kupujący potwierdza iż jest świadomy przepisów prawa autorskiego stosujących się do tego utworu,a w szczególności, że:
  1. Plik elektroniczny będący przedmiotem zakupu jest własnością intelektualną i jako taka podlega ochronie prawnej.
  2. Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie kopiował, odsprzedawał, powielał ani udostępniał niniejszego utworu osobom trzecim.
  3. Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie używał niniejszego utworu w sposób przekraczający standardową licencję komercyjną.
  4. Naruszenie praw autorskich do niniejszego utworu będzie traktowane zgodnie z odpowiednimi przepisami odpowiedzialności cywilnej i karnej.